Návštěvnost   
Celkem 2675
Den 5
Online 1
Administrace

Podporují nás ...


  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

 V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 120.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava části fasády našeho domu, včetně dokončení kamenného soklu a obložky oken - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 250.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava severní části fasády našeho domu, včetně dokončení kamenného soklu a obložky oken - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 250.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2019 nás ze svého rozpočtu podpořil odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje částkou 200.000,- Kč. V rámci této dotace bylo provedeno bezpečnostní opatření formou instalace automatického záložního zdroje. Celková hodnota této etapy byla 281.000,- bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


  SENÁT POLSKÉ REPUBLIKY 
 

V roce 2015 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím fondu  "Pomoc Polakom na Wschodzie" Senát Polské republiky částkou 315.000,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy střechy na stávající části budovy. Celková hodnota této etapy byla 3.427.133,- Kč bez DPH (cca 533.489,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 229.620,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy sociálního zařízení a šaten pro soubory - garderóby za jevištěm včetně nutné elektroinstalace - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 2.003.339,- Kč bez DPH (cca 326.245,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 241.250,- PLN. V rámci této dotace byla provedena přístavba domu a stavební úpravy - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 3.301.844,- Kč bez DPH (cca 545.750,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


  GENERÁLNÍ KONZULÁT POLSKÉ REPUBLIKY 
 

bližší informace se připravují...


 OBEC MOSTY U JABLUNKOVA 

Stavbu a rekonstrukci budovy č.p. 470 (Dům PZKO - "KASOWY") podpořila  ze svého rozpočtu Obec Mosty u Jablunkova částkou v celkové výši 3.800.000,- Kč . Finanční podpora byla poskytnutá následovně: v roce 2013 - 1.000.000,- (interiéry), v roce 2015 - 1.200.000,- (střecha) , v roce 2018 - 1.600.000,- (přístavba).  V rámci této dotace bylo provedeno zateplení a finální úprava části fasády našeho domu, přístavba a nástavba, úpravy interiérů. Zbývající část investice jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 153.000,- Kč. V rámci této dotace byla spolufinancována činnost pěveckého sboru (12.000,-), realizace Vánočního koncertu pěveckých sborů (5.000,-), Přehlídka amatérských divadelních souborů (6.000,-) a zároveň obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO (130.000,-). 

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořila obec Mosty u Jablunkova částkou 154.000,- Kč. V rámci této dotace byla spolufinancována činnost pěveckého sboru (12.000,-), realizace Vánočního koncertu pěveckých sborů (5.000,-), Přehlídka amatérských divadelních souborů (7.000,-) a zároveň obec spolufinancovala náklady spojené s údržbou a provozem budovy Domu PZKO (130.000,-).


 EVROPSKÁ UNIE - STRUKTURÁLNÍ FONDY 

V roce 2019 jsme realizovali projekt s názvem  "Hledání krásy v kultuře slezských horalů – rozšíření kulturní nabídky polsko -českého pohraničí“  - stavební a dokončovací práce v expozičních místnostech a zhotovení expozičních tabulí (60ks formát A2 a 20ks formát A3) um místních horalů - architektura, zdobení ve dřevě a malované truhly. Projekt byl spolufinancován z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 částkou 29.750,- EUR. Celková hodnota prací byla 923.875,- Kč bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


 FOND POMOCI POLÁKŮM NA VÝCHODĚ 

V roce 2015 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím fondu  "Pomoc Polakom na Wschodzie" Senát Polské republiky částkou 315.000,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy střechy na stávající části budovy. Celková hodnota této etapy byla 3.427.133,- Kč bez DPH (cca 533.489,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů. V roce 2017 jsme ze stejných zdrojů obdrželi dotací ve výši 8.000,- PLN na pořízení mýčky a v roce 2019 40.000,- PLN na práce spojené s protipožárními opatřeními.


 FOND "ROZWÓJ ZAOLZIA" 

bližší informace se připravují...


 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA 

V roce 2017 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 229.620,- PLN. V rámci této dotace byla provedena rekonstrukce a opravy sociálního zařízení a šaten pro soubory - garderóby za jevištěm včetně nutné elektroinstalace - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 2.003.339,- Kč bez DPH (cca 326.245,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil prostřednictvím sdružení  "Wspólnota Polska" Senát Polské republiky částkou 241.250,- PLN. V rámci této dotace byla provedena přístavba domu a stavební úpravy - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 3.301.844,- Kč bez DPH (cca 545.750,- PLN) . Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.


 NADAČNÍ FOND AVAST  

V roce 2018 nás ze svého rozpočtu podpořil "Nadační fond AVAST" částkou 50.000,- Kč. V rámci této dotace byly provedeny stavební a dokončovací práce na přistavěné k objektu PZKO - části určené pro expozice spojené s tradiční technologií dřevěného stavitelství a zdobení v architektuře, interiérech a zdobením krojů. - viz foto. Celková hodnota této etapy byla 822.375,- Kč bez DPH. Zbývající částku jsme uhradili z vlastních zdrojů.